اندیکاتور

اندیکاتورهای زیر زمان اتمام کندل جاری را به شما نشان میدهد که برای معامله گران مختلف کاربرد خاص خود را دارد. با استفاده از ویدیوی راهنما اندیکارتور کندل تایم میتوانید از فایلهای زیر استفاده کنید.