پرسش نامه جلسه اول پارت 1

تمامی فیلدها با نشان ستاره (*) علامت‌گذاری شده و پر کردن‌شان ضروری است.

  • سوالات پرسش نامه

    تعداد پرسش‌های تخصصی ۵۸ عدد می‌باشد. * تمام پرسش‌ها به این صورت درج شده که پاسخ یا نظر شما نسبت به هر عبارت در چهار حالت قابل تصور است: کاملا مخالف، مخالف، موافق و کاملا موافق. خواهشمند است هر عبارت را با دقت بررسی کنید تا بهترین نظرتان در ارتباط با هر عبارت را انتخاب کنید.
    من تمامی بندهای پرسش‌نامه را با دقت مطالعه نمودم و پاسخ‌هایم کاملا منطبق بر نظرات حقیقی و شرایط و روحیات فردی‌ام می‌باشد.