پرسش نامه جلسه اول پارت 2

تمامی فیلدها با نشان ستاره (*) علامت‌گذاری شده و پر کردن‌شان ضروری است.

    من تمامی بندهای پرسش‌نامه را با دقت مطالعه نمودم و پاسخ‌هایم کاملا منطبق بر نظرات حقیقی و شرایط و روحیات فردی‌ام می‌باشد.